Acasă » Comisii

Comisii

 1. Comisia buget-finanţe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură, , gospodărie comunală, amenjarea teritoriului şi urbanism, ecologie şi protecţia mediului , servicii şi comerţ în următoarea componenţă:
 • Paraschiv Mihai – preşedinte
 • Constantinoiu Gheorghe – secretar
 • Ionică Georgel – membru
 • Petcu Ion – membru
 • Dragomir Rodica Georgeta – membru
 1. Comisia pentru administraţie publică locală , juridică ,relaţii cu publicul, drepturile omului , apărarea ordinei şi liniştii publice în următoarea componenţă:
 • Rusu Mircea Liviu – preşedinte
 • Ionica Gheorghe – secretar
 • Fălcescu Marius – membru
 • Safta Victor – membru
 • Musat Constantin – membru
 1. Comisia pentru culte şi probleme ale minorităţilor , sănătate, cultură, învăţământ, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement în următoarea componenţă:
 • Bunescu Georgel – presedinte
 • Sima Marinusa – secretar
 • Varghileanu Nicolae – membru

Contact

COMUNA BERTEA
Sat Bertea, nr. 550,
Judetul Prahova DJ101T
Tel. 0244 247 101
Fax: 0244 247 101

PROGRAM
Luni – Joi: 08:30 – 16:30
Vineri: 08:30 - 14:30

Primaria Bertea
Sari la conținut