Acasă » Anunturi » Angajari (Pagina 2)

Categoria Angajari

Concurs pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat si mecanic utilaje

Primaria Comunei Bertea anunta scoaterea la concurs a unui post de mecanic utilaje si a unui post de muncitor calificat, functii contractuale.
Concursul va avea loc la data de 10.02.2021, ora 10:30 pentru proba practica si 11.02.2021, orele 10:30, pentru interviu.

Detalii gasiti in urmatoarele documente:
concurs mecanic
concurs muncitor calificat

Concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector asistent in cadrul ” Compartimentului asistenta sociala”

ANUNT_CONCURS

Rezultat_selectie_dosar

Anunt examen promovare functie inspector

In data de 17-18 noiembrie 2016 orele 10:30 va avea loc la sediul Primarie Comunei Bertea examenul de promovare in gradul imediat superior al functiei de inspector cu atributii si de casierie.
In data de 14-15 decembrie 2016 va avea loc la sediul Primarie Comunei Bertea examenul de promovare in gradul imediat superior, constand in proba scrisa si interviu, pentru functia de Inspector principal.

Documente:

Anunt concurs functie Inspector

Urmare a comunicarii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin care ne instiinteaza despre publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziei nr. 351/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.82/12013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, fapt care conduce la reprogramarea concursului de recrutare publicat.

Va facem cunoscut ca, concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Inspector, grad profesional principal din cadrul compartimentului de contabilitate al aparatului de specialitatea al Primarului comunei Bertea, se va reprograma la o data care se va comunica ulterior.

Descarcati aici documentul

Concurs functie Inspector – actualizat

Primaria comunei Bertea , Judetul Prahova , anunta scoaterea la concurs a functiei publice de executie inspector, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului financiar contabilitate.

Concursul va avea loc la data de 25.noiembrie. 2015, orele 10,30 proba scrisa, si 27.noiembrie.2015 , orele 10,30 interviul la sediul Primariei comunei Bertea.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul Primariei comunei Bertea in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a si trebuie sa contina :
– Copia actului de identitate
– Formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la HGR nr. 611/2008
– Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
– Copia carnetului de munca sau dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;
– Declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
Conditii generale:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice :
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice
– Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 5 ani

Descarcati aici documentul

Contact

COMUNA BERTEA
Sat Bertea, nr. 550,
Judetul Prahova DJ101T
Tel. 0244 247 101
Fax: 0244 247 101

PROGRAM
Luni – Joi: 08:30 – 16:30
Vineri: 08:30 - 14:30

Primaria Bertea
Sari la conținut