Acasă » Anunturi » Alte anunturi » Referat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Referat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

In conformitate cu Legea nr.227/08.09.2015, privind Codul fiscal, TITLUL IX-Impozite si taxe locale, prin care au fost stabilite nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate, compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei comunei Bertea impreuna cu ordonatorul principal de credite, propune ca impozitele si taxele pentru anul 2017 sa fie majorate de consiliul local prin hotarare(art.489din Legea 227/2015), conform anexelor ce fac parte integranta din prezentul referat, astfel:
-Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice cu 5%
-Impozitul/taxa pe cladiri datorat de persoanele juridice cu 16%
-Impozitu/taxa pentru terenul intravilan datorat de persoanele fizice si juridice (art.465 alin.4) cu 5% -Impozitul pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica (art.470 alin.2) cu 5%

Conform art.489 din Lg.227/2015 autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive,poate stabilii cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in
prezentul titlu, in funtie de urmatoarele criterii:economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art.494 alin.(10) lit.b) si c).

Cotele aditionale stabilite conf. alin.(1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.

Criteriile prevazute la alin.(1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale.

Consiliile locale pot stabili prin hotarare, acordarea de bonificatii de pana la 10% inclusiv, pentru contribuabilii care pana la data de 31.martie a anului respectiv achita integral(cu anticipatie) impozitul datorat.

Astfel, compartimentul impozite si taxe impreuna cu ordonatorul principal de credite, propune ca bonificatia pentru anul 2017 sa fie de 10% pentru contribuabilii care achita cu anticipatie impozitele pana la 31.martie 2017,dupa cum urmeaza:
– in cazul impozitului/taxei pe cladiri (P.F., P.J.) 10%
– in cazul impozitului/taxei pe teren (P.F., P.J ) 10%
– in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport cu tractiune macanica (P.F., P.J.) 10%

Consiliile locale prin, hotarari, pot stabilii taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii (art.484 ) precum si alte taxe locale conf. art.486.

Document:
REFERAT IMPOZITE SI TAXE 2017

Contact

COMUNA BERTEA
Sat Bertea, nr. 550,
Judetul Prahova DJ101T
Tel. 0244 247 101
Fax: 0244 247 101

PROGRAM
Luni – Joi: 08:30 – 16:30
Vineri: 08:30 - 14:30

Primaria Bertea
Sari la conținut